Kategori: Sektörden Haberler

 • Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Düzenlenecek

  Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Düzenlenecek

  Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanlığı Üst Düzey Yetkilileri, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişleri, OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Alanındaki Uzman...
 • Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğine Danıştaydan İptal Kararı

  Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğine Danıştaydan İptal Kararı

  Sağlık Bakanlığı 21 Ağustos 2010 tarihinde Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği adı ile bir yönetmelik yürürlüğe koymuş, Türk Tabipleri Birliği bu yönetmeliğe karşı iptal davası açmıştı. Davada; Tıp ve tıpta uzmanlık alanlarıyla ilgili sertifikalı eğitime ilişkin her türlü düzenlemenin bilimsel gerekçelere...
 • SAYED Güncel Sağlık Sempozyumu Expomed’de

  SAYED Güncel Sağlık Sempozyumu Expomed’de

  SAYED 2016 Güncel Sağlık Sempozyumu, 26 Mart Cumartesi günü İstanbul Tüyap Expomed Fuarı kapsamında gerçekleşecek. Akademik, kamu kurumu ve özel sektörden katılımcıların bulunacağı Sempozyumda, konuşmacı olarak yer alacak isimler şöyle: Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Hüseyin Çelik, Türkiye Kamu Hastaneleri...
 • Acıbadem Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Sektör Buluşmalarının İlki Olan “Sağlıkta Gelecek” 25 Mart 2016’da

  Acıbadem Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Sektör Buluşmalarının İlki Olan “Sağlıkta Gelecek” 25 Mart 2016’da

  Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; sağlık politikaları konusunda araştırma yapmak, proje geliştirmek, model üretmek, yenilikçi ve iyileştirici çözümleri tartışmaya açmak, oluşan bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası işbirliği içinde ilgili karar vericilerle paylaşmak amacıyla kurulmuştur. Merkez’in...
 • İşyeri Hekimlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

  İşyeri Hekimlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 07 Mart 2016 Pazartesi tarih ve 29646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. İlgili yönetmeliği indirmek...
 • TDB’nin Sağlık Uygulama Tebliği Davalarında İptal Kararı

  TDB’nin Sağlık Uygulama Tebliği Davalarında İptal Kararı

  Danıştay, hastaların ağız diş sağlığı hizmetlerine SGK ile anlaşmalı kurumlarda erişemediklerinde özel muayenehane ve sağlık kuruluşlarına sevk edilebileceklerine karar verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkartılan iki ayrı düzenleme ile ilgili Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davalarda karar verildi. 2010...
 • TTB’nin ÖHY ile İlgili Başvurusunda Danıştay Kararı

  TTB’nin ÖHY ile İlgili Başvurusunda Danıştay Kararı

  Türk Tabipleri Birliği’nce 23.01.2015 tarihli Özel hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddeleri hakkında dava açılmıştır. Konuya ilişkin Danıştay 15. Dairesi tarafından başvurulan hususların bazılarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. İlgili karara göre; Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Planlama...
 • İş Güvenliği Uzmanları Yönetmeliğinde Değişiklik

  İş Güvenliği Uzmanları Yönetmeliğinde Değişiklik

  29625 sayı ve 15 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” metni yayınlandı. Gerçekleştirilen değişikliklere göre; Çok tehlikeli sınıfta bir A veya B sınıfı uzman olmak şartıyla,...
 • Danıştay Tarafından e-Nabız Projesinin Yürütmesi Durduruldu

  Danıştay Tarafından e-Nabız Projesinin Yürütmesi Durduruldu

  Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliğince Sağlık Bakanlığının, 05.02.2015 günlü “e-Nabız Projesi” konulu Genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davaya ilişkin Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi. Danıştay Kararına ulaşmak için Danıştay 15. Daire e-Nabız Kararı
 • 9. Akademik Geriatri Kongresi Nisan’da Antalya’da

  9. Akademik Geriatri Kongresi Nisan’da Antalya’da

  Akademik Geriatri Derneği tarafından 13-17 Nisan 2016 tarihlerinde Xanadu Otel, Belek / Antalya’da 9. Akademik Geriatri Kongresi 2016 düzenleniyor. İnterdisipliner ve multidisipliner bir yaklaşımı amaçlayan Geriatri biliminin amacına uygun olarak farklı disiplinlerden konuşmacılar ve konularıh yer alacağı kongre yaşlı...
 • Sağlık Hukuku’nda Bilgilendirme, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Paneli

  Sağlık Hukuku’nda Bilgilendirme, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Paneli

  İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi tarafından 27.02.2016 Cumartesi günü 13:00 – 16:30 saatleri arasında, İstanbul Çağlayan Adliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan Sağlık Hukuku’nda Bilgilendirme, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Paneli program ve broşürü aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Panel Programı Panel Broşürü...