Kategori: Sosyal Güvenlik Kurumundan Haberler

 • 2017 Yılı Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Süre Uzatımı

  2017 Yılı Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Süre Uzatımı

  SGK’nın yayınlanığı 2017 Yılı Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi İle İlgili duyuru yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşme imzalama süresinin 31/05/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatıldığı Kurum web sayfasında duyurulmuştur. Ancak...
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri için 25 Mayıs Son Gün

  Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri için 25 Mayıs Son Gün

  SGK tarafından yayınlanan duyuruya göre, işverenler ve meslek kuruluşlarınca yazılı ve sözlü olarak iletilen talepler üzerine yapılan inceleme neticesinde, 2017/Nisan ayına ait olup en geç 23/05/2017 tarihine kadar Kuruma verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin bilgisayar sistemindeki yoğunluk...
 • Reçete Teslim Tarihi 22 Mayıs’a Kadar Uzatıldı

  Reçete Teslim Tarihi 22 Mayıs’a Kadar Uzatıldı

  SGK tarafından ‘Reçete teslim tarihi’ başlıklı duyuruda 2017/1 sayılı Ek Protokol ile yapılan değişiklikler sonucunda Nisan 2017 dönemi sonlandırılmasındaki yaşanan gecikme nedeniyle Nisan 2017 dönemine ait reçete ve eki belgelerin teslim edilme son tarihi 22.05.2017 tarihi mesai bitimine kadar...
 • SUT’un Göz Hastalıklarında İlaç Kullanım İlkeleri Kısmında Değişiklik

  SUT’un Göz Hastalıklarında İlaç Kullanım İlkeleri Kısmında Değişiklik

  SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinin “Göz Hastalıklarında İlaç Kullanım İlkeleri” Başlıklı 4.2.33. Maddesi Hakkında Duyuru yayınlandı. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNİN “GÖZ HASTALIKLARINDA İLAÇ KULLANIM İLKELERİ” BAŞLIKLI 4.2.33. MADDESİ HAKKINDA DUYURU...
 • Güncel MEDULA Kullanım Kılavuzu Yayınlandı

  Güncel MEDULA Kullanım Kılavuzu Yayınlandı

  Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Medula Web Servisleri “MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (21.04.2017)” güncellemesi yayımlandı. Değişen Bölümler Versiyon: 3.1.0 Yayınlanma Tarihi: 21.04.2017 1. Kurum sevkli hastalara yatarak tedavi türünde takip alınması açılmıştır. 2. Aynı...
 • Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişen Kısımlar

  Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişen Kısımlar

  SGK tarafından yayınlanan duyuruda Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine Ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapılan kısımlar belirtildi. Yönetmeliğe ulaşmak için: Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine Ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik

  Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik

  Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Nisan 2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Yönetmelik için: 15 Nisan 2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmî Gazete...
 • İlaç Geri Ödeme Başvuru Tarihi Uzatıldı

  İlaç Geri Ödeme Başvuru Tarihi Uzatıldı

  SGK tarafından İlaç Geri Ödeme Komisyonu Çalışma Takvimi konulu duyuruya göre, İlaç Geri Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyen 10.02.2016 tarih, 29620 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği”nin 7 (a) maddesi doğrultusunda duyurulan 2017/1. Dönem için...
 • İl Bazında Tıbbi Malzeme Fatura İnceleme Dağılımı Hakkında Duyuru

  İl Bazında Tıbbi Malzeme Fatura İnceleme Dağılımı Hakkında Duyuru

  SGK tarafından İl Bazında Tıbbi Malzeme Fatura İnceleme Dağılımı Hakkında Duyuru yayınlandı. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İL BAZINDA TIBBİ MALZEME FATURA İNCELEME DAĞILIMI HAKKINDA DUYURU 23.12.2016 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi ve...
 • SGK tarafından Tıbbi Malzeme Listelerinde Barkodların Sisteme Tanımlanması

  SGK tarafından Tıbbi Malzeme Listelerinde Barkodların Sisteme Tanımlanması

  SGK tarafından Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Yönerge Doğrultusunda Yapılan C Grubu Başvurularına Ait Barkodların Sisteme Tanımlanması hakkında duyuru yayınlandı. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA YÖNERGE DOĞRULTUSUNDA YAPILAN C...
 • Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği Hakkında Duyuru

  Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği Hakkında Duyuru

  SGK tarafından 25.03.2017 Tarihli Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği Hakkında Duyuru yayınlandı. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 25.03.2017 TARİHLİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU 25 Mart 2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan SUT Değişikliği ile SUT...