Laboratuvar Ruhsatları Hakkında Önemli ve Acil Duyuru

Bilindiği üzere mevcut laboratuvarların 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğine uyum süreci 31.12.2016 tarihinde sona.... (haberin devamı)

SGK Sözleşme Ücretine İlişkin Dilekçe Örneği

Özel sağlık sunucularına, sözleşme ücreti ile ilgili itirazlarını, bir dilekçe ile bağlı bulundukları SGK İl Müdürlükleri aracılığı ile GSS Genel Müdürlüğü’ne iletmeleri için gerekli dilekçe örneği... (haberin devamı)

SGK Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

SGK’ya Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında duyuru... (haberin devamı)

Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi

SGK tarafından Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi yayımlandı. Özel sağlık hizmeti sunucularının... (haberin devamı)

Değişikleri İşlenmiş Güncel SUT Yayınlandı

SGK tarafından karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usullerin... (haberin devamı)

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca hazırlanan “Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 24.12.2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de... (haberin devamı)

SGK ile Vakıf Üniversiteleri Arasında Sağlık Hizmetleri Protokolü

SGK ile Ocak 2017’den itibaren başlayacak olan yeni dönem için protokol başvurusunda bulunacak olan vakıf üniversitelerinin 30/12/2016 tarihine kadar... (haberin devamı)

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de... (haberin devamı)

SGK, 6745 Sayılı Kanun Gereğince Genelgede Değişiklik

2012/2 sayılı Genelgenin 10.1- Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında çalışanların genel sağlık sigortalılığı başlıklı bölümü... (haberin devamı)

2017 Yılı SGK Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi

SGK tarafından 2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi ekte... (haberin devamı)

2017 Yılı SGK Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi

SGK tarafından 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi ekte yayımlanmış olup 02/01/2017 tarihi itibariyle... (haberin devamı)

Türkiye İle Katar Arasında İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Katar arasında Sağlık Ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı... (haberin devamı)

TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi

2017 yılında uygulanacak TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayı listesi...haberin devamı)

MEDULA Kullanım Kılavuzu Güncellendi

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından MEDULA Web Servisleri “MEDULA Kullanım Kılavuzu... (haberin devamı)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2017 Yılı Fiyat Tarifesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından sunulan hizmetlerin 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olan “2013 Yılı Fiyat Tarifesi” ya... (haberin devamı)
© 2005 OHSAD - Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği
Cumhuriyet Cd. Seyhan Apt. No:36/8 Elmadağ-Taksim/İST. Tel: 0212 247 07 00 Faks: 0212 247 07 05

Bize iletmek istediğiniz soru, öneri ve şikayetleriniz için Destek Birimi ile bağlantıya geçebilirsiniz.
Bu e-postanın size isteğiniz dışında gönderildiğini düşünüyorsanız, e-posta listesinden çıkmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.