Genel Başkanımız Dr. Reşat Bahat, DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı seçilmiştir.

Genel Başkanımız Dr. Reşat Bahat, DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı seçilmiştir.