MSc. Dr. Ömer Güzel – Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği

MSc. Dr. Ömer Güzel

omer_guzel

1953 yılında Gaziantep’te doğdu. 1975 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda görev alan Dr. Ömer Güzel, 1976 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında çalıştı. 1976 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda çalışmalarını sürdüren Dr. Güzel,

1977 yılında University of Colorado, School of Medicine, Department of Molecular Biology and Genetics dalında kariyerine devam etti. 1978 yılında Edirne Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilimdalı Öğretim Görevlisi olan Güzel, 1980 yılında Biyokimya, Tıp Bilimleri Doktorası, MScDr.’yı tamamladı.

1981 yılında İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim dalı, Endokrinoloji Laboratuvarı Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Güzel,  sonrasında kariyerine 1983 yılında Biruni Laboratuvarı, Yönetim Kurulu Başkanı, 1989 yılında Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarı, Yönetim Kurulu Başkanı ve 2001 yılında Centro Laboratuvarları, Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etti.

Dr. Ömer Güzel’in üyesi olduğu dernekler ise şöyle:

  • OHSAD, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, (1993-2008)
  • EFQM, Avrupa Kalite Vakfı, Sağlık Sektör Komitesi, 2002-2011
  • Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha M.B. Klinik Laboratuvarlar Bilimsel Danışma Kurulu üyesi, 2009
  • Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık Akreditasyon Kurumu Kanun Tasarısı Hazırlama Komisyonu üyesi, 2009
  • Sağlık Bakanlığı, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmelik Komisyonu üyesi, 2013
  • TURKLAB, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı.
  • EUROLAB aisbl, The European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories, Yönetim Kurulu Üyesi.
  • SKİD, Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği, Genel Sekreter,
  • TUSİAD, Sağlık Çalışma Grubu Üyesi,
  • TOBB Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Sağlık Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı.