Cumartesi
Nisan, 13
Ana SayfaE-BültenDoz Verisi Gönderimi Hakkında Duyuru

Doz Verisi Gönderimi Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Doz verisi gönderimi hakkında duyuru 13.01.2020 tarihinde yayımlanmıştır.

Doz Verisi Gönderimi Hakkında Duyuru


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 67189002-719-E.20   13.01.2020
Konu : Doz Verisi Gönderimi Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 29/11/2019 tarihli ve 67189002-719-E.273 sayılı yazımız.

Radyoloji çekimlerinde üretilen doz verilerinin arşivlenmesi amacı ile Bakanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi’ne DICOM SR dosyalarının gönderilmesinin 03.02.2020 tarihi itibariyle zorunlu hale geleceği ilgi yazımız ile iletilmiştir.

İlgi yazımıza istinaden tarafımıza iletilen soru ve yorumlar değerlendirilerek ilave bilgilendirme ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu çerçevede;

1. Teletıp XDS Entegrasyon Kılavuzu’ndaki “Doz Verisi Gönderim İşlemleri” başlığındaki veri gönderim kurallarının uygulanması gerekmektedir.

2. Teletıp’a entegre edilecek tüm cihazların teletıp cihaz tanımlama ekranından sisteme tanımlanması gerekmektedir.

3. İlgi yazımızda da belirtilen 03.02.2020 tarihinde sadece Bilgisayarlı Tomografi (CT/BT) ve Mamografi (MG) cihazlarında çekilen görüntüler için doz verisi gönderilmesi zorunlu tutulacaktır. Diğer cihazlar için (CR ve DR’da dahil tüm röntgen cihazları, Ağız ve diş işlemlerinde kullanılan radyolojik cihazlar vb.) doz gönderimi zorunlu tutulmayacaktır. Ancak ulusal ölçekte analiz ve raporlama yapabilmek amacıyla mevcut durumda doz verisi üretebilen ve gönderebilen tüm cihazlardan doz verisi gönderimi beklenmektedir. Dolayısıyla doz verisi gönderebilmek adına herhangi bir ilave yazılım, sistem veya doz ölçüm makinası alımına ihtiyaç bulunmamaktadır.

4. Kurumunuz/kurumlarınızda bulunan doz verisi üretemeyecek Bilgisayarlı Tomografi (CT/BT) ve Mamografi (MG) cihazlarının bulunması durumunda il müdürlükleri biyomedikal/bilişim birimlerince hazırlanacak teknik gerekçe raporu, cihaz seri numarası ve Teletıp ekranında kaydedilen Teletıp Id bilgisi Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile iletilecektir. Resmi yazının gelmesine müteakip bu cihazlar içinde doz bilgisi gönderimi muaf tutulacaktır.

Açıklanan bilgiler çerçevesinde PACS ve cihaz bakım firmaları ile koordinasyon sağlanarak iş ve işlemlerin 03.02.2020 tarihine kadar tamamlanması hususunda gereğini rica ederim.

Dr. M.Mahir ÜLGÜ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Gereği

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)
KTS’de Kayıtlı HBYS ve PACS Firmaları