Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaHaberler15 Temmuz Gazilerinin Tedavilerine İlişkin...

15 Temmuz Gazilerinin Tedavilerine İlişkin…

SGK tarafından yapılan duyuruda15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanarak acil hal nedeni ile sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına yapmış oldukları müracaatlar ile ilgili duyuru yayınlandı.


T.C.
SOSYAL GÜENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
08.06.2017

Sayı: 62275760-010.05-E.3137265
Konu: 15 Temmuz Gazileri Tedavileri Hk.

…………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgili kurumlarca 15 Temmuz Gazisi olduğu tespit edilerek onaylanan kişilerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanarak acil hal nedeni ile sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına yapmış oldukları müracaatlar sonucu bu başvurusunda ilişkin tüm sağlık hizmetleri tamamlanıp taburcu edildikten sonra bu tedavinin devamı niteliğinde olup illiyet bağı kurulan tedavilerin ilk başvurusunun gerçekleştiği sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularında devam etmesi sorunlu görülen durumların belgelendirilmesi kaydı ile, sadece illiyet bağı kurulan ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanarak acil hal oluşmasına neden olan tedavilerin devamı niteliğinde olan tedavilerin bedellerinin Sağlık Uygulama Tebliği ve ekleri esas alınarak Kurumumuz tarafından karşılanması hususunda Kurum Başkanlığımız Makan OLUR’larına çıkarılmış olup, Kurum Başkanlığımız tarafından bu OLUR 06/06/2017 tarih ve 3074849 sayı ile onaylanmıştır.

Konu hakkında Kurum Başkanlığımız Makam OLUR’larına istinaden ilinizde hizmet veren kısmi sözleşmeli/sözleşmesiz tüm sağlık hizmeti sunucularının bilgilendirilmesi hususlarında,

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Uzm. Dr. Alper Süzen
Kurum Başkanı a.
Genel Müdür V.