Çarşamba
Mayıs, 22
Ana SayfaHaberler2014 Yılında Sağlık Harcaması 94 Milyar 750 Milyon TL Olarak Gerçekleşti

2014 Yılında Sağlık Harcaması 94 Milyar 750 Milyon TL Olarak Gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumunun 25 Kasım 2015 tarihinde yayınlanan 2014 Sağlık Harcamaları İstatistiklerine göre sağlık harcamaları, 2014 yılında yüzde 12,3 oranında artarak, 94 milyar 750 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2013 yılında yüzde 94,4 iken, 2014 yılında yüzde 93,8 oldu.

Hizmet sunucularına göre sağlık harcamaları, 2013-2014

18853_img_1_301_25.11.2015-161343231
Sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5,4’ünü oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2014 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 5,4 seviyesinde kaldı. Yine genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. Özel sektör için ise, bu oran yüzde 1,2 olarak hesaplandı.

Sağlık harcamalarının yüzde 77,4’ü genel devlet bütçesinden karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2013 yılında yüzde 78,5 iken, 2014 yılında yüzde 77,4’e düştü.

Sağlık harcamalarının yüzde 17,8’i hane halkları tarafından karşılandı

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması, 2014 yılında yüzde 18,8 artarak 16 milyar 819 milyon TL’ye yükseldi. Hane halkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı, 2014 yılında yüzde 17,8’e yükseldi.

Kişi başı sağlık harcaması 1.232 TL olarak gerçekleşti

Kişi başı sağlık harcaması, 2013 yılında 1.110 TL iken, 2014 yılında yüzde 11 artarak, 1.232 TL’ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması ABD Doları ($) bazında değerlendirildiğinde ise, 2013 yılında 583 $ iken, 2014 yılında 563 $ olarak hesaplandı.

Sağlık harcamalarına ilişkin temel göstergeler, 2013-2014

18853_img_2_301_25.11.2015872577659

Tablo-1: Hizmet sunucularına göre sağlık harcamaları
Tablo-2: Sağlık harcamalarının genel toplam içindeki dağılımı
Tablo-3: Sağlık harcamaları istatistiklerine ilişkin açıklamalar

Bültenin tamamı için: Türkiye Sağlık Harcamaları İstatistikleri 2014

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Kasım 2016’dır.