Cuma
Şubat, 23
Ana SayfaHaberler2016 Yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığı Yayınlandı

2016 Yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığı Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2016 yılına ait Sağlık İstatistikleri yayımlandı.
Yıllık için: 2016 Yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığı

2016 Yılı Sağlık İstatistikleri
Bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 7,3, beş yaş altı ölüm hızı bin canlı doğumda 9,4 ve anne ölüm oranı ise yüz bin canlı doğumda 14,7 olarak gerçekleşti.

2015 yılında 100.000 canlı doğumda 14,6 olan anne ölüm oranı, 2016 yılında 14,7 olarak gerçekleşti. 2015 yılında 7,5 olan bebek ölüm hızı % 2,7 azalarak 7,3; 4,1 olan neonatal ölüm hızı % 2,4 azalarak 4,0 ve 9,6 olan beş yaş altı ölüm hızı %2,1 azalarak 9,4 oldu. 2015 yılında 7,6 olan perinatal ölüm hızı 2016 yılında değişmedi.

2016 yılında enfeksiyon hastalıklarının insidansı, 2015 yılına göre düşüş gösterdi
AIDS insidansı 2015 yılında 100.000 nüfusta 0,15 iken 2016 yılında 0,13’e geriledi. Kızamık insidansı ise 2015 yılında 100.000 nüfusta 0,4’ten 0,01’e geriledi.

2016 yılında aşılama hızları, 2015 yılına göre artış gösterdi
2015 yılında % 97 olan DaBT3 ve KKK aşılama hızları 2016 yılında % 98 olarak gerçekleşti. Bölge bazında bakıldığında ise tüm aşılama hızlarının % 100 olduğu bölge Batı Marmara Bölgesi oldu.

Primer sezaryen oranı 2015 yılına göre 2016 yılında azaldı
2016 yılında antenatal bakım kapsamı (en az 1 ziyaret) % 98,5 olarak gerçekleşti. 2015 yılında % 99 olan sağlık kuruluşunda gerçekleşen doğum oranı 2016 yılında % 98 olarak gerçekleşti. Sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki payı 2016 yılında değişmeyerek % 53,1 oldu. Akdeniz ve Ege bölgeleri sezaryen ve primer sezaryen oranlarında en yüksek orana sahip olan bölgeler oldu.

2016 yılında hastane sayısı 1.510 oldu
2015 yılında Sağlık Bakanlığı hastane sayısı 865 iken 2016 yılında 876 oldu, 70 olan Üniversite hastane sayısı 69’a, 562 olan Özel hastane sayısı 565’e ulaştı.

2016 yılında toplam hastane yatağı sayısı 217.771 oldu
Sağlık Bakanlığı hastane yatağı sayısı 2015 yılında 122.331 iken 2016 yılında 132.921 oldu. Üniversite ve Özel Sektörün hastane yatağı sayıları 2015 yılında sırasıyla 38.361 ve 43.465 iken 2016 yılında 37.707 ve 47.143 olarak gerçekleşti.

Nitelikli yatak sayıları 2015 yılına göre artış gösterdi
Toplam yataklar içerisindeki nitelikli yatak oranı Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 2015 yılında % 50,8’den 2016 yılında % 52,2’ye, Üniversite hastanelerinde % 57,5’ten % 61,6’ya, Özel Sektör hastanelerinde %89,1’den % 93,7’ye, toplamda % 59,7’den % 61,3’e yükseldi.

Yoğun bakım yatak sayıları 2015 yılına göre artış gösterdi
Erişkin yoğun bakım yatak sayısı 2015 yılında 19.882’den 2016 yılında 20.917’ye, çocuk yoğun bakım yatak sayısı 1.203’ten 1.207’ye, yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı 10.398’den 10.939’a yükseldi.

Yataklı tedavi kurumlarında cihaz sayıları 2015 yılına göre artış gösterdi
Yataklı tedavi kurumlarında MR cihaz sayısı 2015 yılında 794’ten 2016 yılında 836’ya, BT cihaz sayısı 1.119’dan 1.152’ye çıktı.

Birinci basamak sağlık hizmeti veren kurum sayısı ve acil hizmetlerin altyapısı 2015 yılına göre arttı
Aile Hekimliği Birimi, Aile Sağlığı Merkezi ve KETEM sayıları 2015 yılına göre 2016 yılında sırasıyla 21.696’dan 24.428’e, 6.902’den 7.636’ya ve 156’dan 159’a yükseldi. 112 Acil Sağlık Ambulans sayısı 2015 yılında 4.237 iken %14,2 artış göstererek 2016 yılında 4.840’a ulaştı.

2015 yılına göre 2016 yılında toplam hekime müracaat sayısı arttı
2015 yılında toplam hekime müracaat sayısı 660 milyon seviyelerinde iken 2016 yılında 686 milyon seviyelerine ulaştı. 2016 yılında başvuruların % 31’lik kısmı birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara yapılırken geriye kalan % 69’luk kısım ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı.

Kişi başı hekime müracaat sayısı 8,6’ya yükseldi
2015 yılında kişi başı hekime müracaat sayısı 8,4 iken 2016 yılında 8,6 oldu. Kişi başı hekime müracaat sayısının en yüksek olduğu bölge Batı Marmara, yatak doluluk oranının en yüksek olduğu bölge ise Akdeniz oldu.

Sağlık personeli sayısı 2015 yılına göre 2016 yılında arttı
Toplam hekim sayısı 2015 yılında 141.259 iken 2016 yılında 144.827 oldu. Toplam sağlık personeli sayısı 2015 yılında 856.792’den 2016 yılında 871.334’e yükseldi.

2016 yılında bazı unvanlarda 100.000 kişiye düşen personel sayısı bir önceki yıla göre arttı
2015 yılında 100.000 kişiye düşen hekim sayısı 179 iken, 2016 yılında 181’e ulaştı. 100.000 kişiye düşen uzman hekim sayısı değişmedi. 2015 yılında 261 olan 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 2016 yılında 257 oldu.