29.05.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Yoğum Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”

29.05.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Yoğum Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”