Cumartesi
Temmuz, 13

 

SGK Başkanlığı tarafından 08.03.2012 tarihinde “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” metni yayınlandı.

OHSAD

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun