Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaHaberlerAdli Sicil Kaydını Gösterir Belgelerin İletilme Süresi Uzatıldı

Adli Sicil Kaydını Gösterir Belgelerin İletilme Süresi Uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından adli sicil kaydını gösterir belgelerin iletilme süresinin 19.02.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Ancak, bu belgelerin temininin uzun sürebilecek olması ve sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği göz önüne alınarak söz konusu belgelerin Kuruma iletilmesi için bir kez daha süre uzatımına gidilmesi kararlaştırıldı. Kurumca bu duyurunun yayımlandığı tarihten itibaren 3 (üç) ay süre tanınması uygun görülmüştür.

3 (üç) aylık sürenin sonunda yabancı uyruklu yöneticilerinin/ortaklarının adli sicil kaydını iletmeyen özel sağlık hizmeti sunucuları MEDULA’da pasif hale getirilecek, hekimlerinin adli sicil kaydını iletmeyen özel sağlık hizmeti sunucuları ise ilgili hekimleri üzerinden hizmet bildiremeyeceklerdir.

İlgili duyurunun aslına ulaşmak için: Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi