Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerAyakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01 Kasım 2021 tarihli ve 31646 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği Değişikliği – 01.11.2021

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği Ekleri 01.11.2021

01 Kasım 2021 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31646
 

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1/a’nın “3-LABORATUVAR/MÜESSESE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER” kısmının “F) TAAHHÜTNAMELER” başlıklı bölümünde yer alan “*Şirket yönetim kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri” ibaresi “*Ticaret sicil tasdiknamesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı bölümde yer alan “**Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri” ibaresi “**Ticaret sicil tasdiknamesi”şeklinde değiştirilmiş ve aynı kısmın “G) LABORATUVAR VE MÜESSESE RUHSAT BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER” başlıklı bölümünün 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12. Taahhütname ve ticaret sicil tasdiknamesi,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/2/2008 26788
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 23/7/2008 26945
2- 11/3/2009 27166
3- 31/12/2009 27449 (5. Mükerrer)
4- 10/3/2010 27517
5- 3/8/2010 27661
6- 25/9/2010 27710
7- 6/1/2011 27807
8- 7/4/2011 27898
9- 3/8/2011 28014
10- 28/9/2011 28068
11- 14/2/2012 28204
12- 3/4/2012 28253
13- 27/5/2012 28305
14- 11/7/2013 28704
15- 21/3/2014 28948
16- 3/7/2014 29049
17- 30/1/2015 29252
18- 12/12/2017 30268
19- 1/10/2019 30905
20- 10/10/2019 30914
21- 6/2/2020 31031
22- 12/5/2021 31482
23- 22/5/2021 31488
24- 7/8/2021 31561