26.08.2015 Tarihli Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

0
27
File written by Adobe Photoshop? 4.0

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi,SGK, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yapılan düzenlemeler hakkında duyuru yayınlandı.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
26.08.2015
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2015/35

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 27.08.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.
Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) eklenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar
4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar