Cuma
Şubat, 23
Ana SayfaHaberlerBedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru Yayınlandı

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru Yayınlandı

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2015/48

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 ve 4.4.2 nci maddeleri gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 03.12.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.

Duyurunun aslına ve ekine ulaşmak için: