Cumartesi
Haziran, 15
Ana SayfaGenelBiyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemi Hakkında Duyuru

Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemi Hakkında Duyuru

SGK Tarafından Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemine ilişkin yayınlanan duyuruda, gerçeğe aykırı beyanlarda ceza koşullarından ve yaptırımlardan bahsedildi.


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

BİYOMETRİK YÖNTEMLERLE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ
HAKKINDA DUYURU
(BKDS-2016\5)

Bilindiği üzere, “2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi”ne son hali verilerek Kurumumuz web sayfasından yayımlanmıştır. İlgili sözleşmenin; “12. Ceza Koşulları” başlıklı bölümünün 12.21 nolu maddesinde yer alan “Biyometrik kimlik doğrulama sistemi beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde her bir hasta için 10.000 TL” ve “13.Sözleşmenin Feshi” başlıklı bölümünün 13.5 nolu maddesinde yer alan “Bu sözleşmenin ………. (12.21) ve (12.22) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, gerekli ceza koşulu uygulanarak SHS yazılı olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiile ilişkin uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda feshe neden olan fiillere bağlı olarak oluşan Kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden SHS ile yeniden sözleşme yapılmaz.”

Hükümleri uyarınca, 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesine yaptırımlar getirilmiş olup, özel sağlık hizmet sunucularınca konuyla ilgili olarak ileride yaşanabilecek olumsuz durumların önlenebilmesini teminen özellikle durum beyanlarında olmak üzere (durum bilgisi 2: geçici sorunlu ve durum bilgisi 3: kalıcı sorunlu) gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Duyurunun aslı için: Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemi