Cibali SSGM’nin Hasta Sevk İşlemlerine İlişkin Duyurusu

0
51
İlave Ücret Alınmaması İle İlgili Tüm SHS'lere Duyuru

Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre özel sevk kurallarına tabi olan kişilerin (yeşil kartlılar vs.) özel sağlık hizmeti sunucularınca kabulünde hatalar olduğu tespit edilmiştir.

Duyurunun aslı için: Hasta Sevk İşlemleri Hakkında


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı: 48907673-109.99-E. 88033                                                                            04/01/2018
Konu: Hasta Sevk İşlemleri Hakkında

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneğine;
Kurumumuzca yapılan bazı inceleme ve denetimlerde Özel sevk kurallarına tabi olan kişilerin (yeşil kartlılar vs.) özel sağlık hizmeti sunucularınca kabulünde hatalar olduğu tespit edilmiştir. Elektif ameliyat ve tedavi gereken bazı hastalar yoğun bakım hastası olmadığı halde, Resmi sağlık hizmeti sunucularında uygun yatak bulunmaması gerekçesi ile 112 Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonu ile sevk edilmekte ve özel sağlık hizmeti sunucularınca kabul edilmektedir.

SUT’da,
1.5.1.Ç – Özel sağlık hizmeti sunucularınca hasta kabul ve sevk işlemleri
1.5.1.Ç-1 – Hasta Kabul İşlemleri
(1) Hasta kabul işlemleri yürütümünde aşağıdaki düzenlemelere uyulacaktır.

Sevkli müracaatlar
1) Resmi sağlık hizmeti sunucularında uygun yoğun bakım yatağının bulunmaması ve hasta naklinin 112 Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilmesi koşuluyla yoğun bakım tedavisi için gönderilen hastalar. Bu durumda, naklin 112 Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda gerçekleştiğini gösterir belge yeterli kabul edilecektir.
2) SUT’un 1.5.1.A-2 ve1.5.1.B-2 maddelerine uygun olarak düzenlenen sevk belgesi ile radyoterapi tedavisi için sevk edilen hastalar

Doğrudan müracaatlar
1) Acil haller nedeniyle yapılan müracaatlar. Hasta müracaatının söz konusu durum nedeniyle yapıldığının kurum inceleme birimlerince kabul edilmesi gerekmektedir.
2) Hiperbarik oksijen tedavisi için yapılan müracaatlar,
3) Trafik kazası nedeniyle yapılan müracaatlar

(*) Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ve ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna makli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. (Malga: RG-25/08/2016-29812/2 md. Yürürlük: 05/09/2016) denmektedir.

Özel sevk kurallarına tabi olan kişilerin (yeşil kartlılar vs.) acil hal tanımına uymayan, elektif koşullarda ameliyat ve tedavi gereken hastaların özel sağlık hizmeti sunucularınca sunulan tedavi giderleri sevkli gelmesine rağmen Kurumca karşılanmamaktadır.

Resmi sağlık hizmeti sunucularında uygun yoğun bakım yatağının bulunmaması ve hasta naklinin 112 Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilmesi koşuluyla yoğun bakım tedavisi için gönderilen hastalar, acil halin ayrıntılarının sevkte belirtildiği hastalar ve acil hal nedeniyle acile direk başvuran hastaların tedavileri SGK kapsamındadır. Bu konuda mağduriyet oluşabileceğinden gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.