Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaManşetCOVID-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları

COVID-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2020 tarihinde  “COVİD-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları” konulu yazı yayınlandı.

COVID-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

COVİD-19 salgını kapsamında sağlık hizmetinin sürdürebilirliğini etkin verimli bir şekilde sağlamak amacı ile 27.03.2020 tarihli ve 1049 sayılı makam oluru ile yürürlüğe giren 27.03.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Kapasite Değerlendirme Komisyonu toplantısında “Ülkemizde Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından sağlık personelinin sağlık kuruluşlarında mevcut hali ile istihdamının devamlılığı önem arz etmekte olup, sağlık kuruluşlarında çalışan bu personelin kuruluşlarından ayrılışları ile ilgili düzenleme yapılması gerekliliği doğmuştur.

Pandemi süreci kapsamında, bu kararın alınmasını müteakip 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.” kararı alınmıştır.

Pandemi ile etkin mücadele edilebilmesi ve hizmetin aksamasına mahal verilmemesi amacıyla konuyla ilgili kuruluşlara bilgilendirme yapılması ve uygulanması hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.


e- imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür