Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaHaberlerDanıştay Konaklama Tesislerinde Özel Sağlık Kuruluşlarına Bağlı Sağlık Üniteleri Açılamayacağına Karar Verdi

Danıştay Konaklama Tesislerinde Özel Sağlık Kuruluşlarına Bağlı Sağlık Üniteleri Açılamayacağına Karar Verdi

03.08.2011 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişikliği ile konaklama tesisleri bünyesinde sağlık üniteleri açılması öngörülmüştür.

Türk Tabipleri Birliği bu düzenlemenin iptali için dava açmış, düzenleme İdari Dava Daireleri Kurulu’nca hukuka aykırı bulunmuştur.

Kararda, mesleğini serbest icra etme yetkisi kapsamında yalnızca hekimler tarafından açılabilecek muayenehanelerden farklı olarak, özel sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşu binasının dışında muayenehane açma yetkisi verilmesinde üst normlara uyarlık bulunmadığı ifade edilmiştir.

İlgili karara ulaşmak için: Danıştay kararı