Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaGenelDanıştay SUT'ta Göz Branşındaki "Kadrolu" İbaresini İptal Etti

Danıştay SUT’ta Göz Branşındaki “Kadrolu” İbaresini İptal Etti

T.C. Sosyal Güvenlik Krumu Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü tarafından “09/09/2020 Tarihli ve 2019/11758 Sayılı Danıştay Kararı Hakkında
Duyuru” yayınlandı.

Sözkonusu duyuruya göre 24.11.2020 tarihi itibarı ile SUT 2.4.4.I maddesinde yer alan özel sağlık hizmeti sunucusunun aylık muayene kota sınırı hesaplanırken geçici kadrolu çalışan hekimler de dahil edilerek hesaplama yapılacak.

09/09/2020 Tarihli ve 2019/11758 Sayılı Danıştay Kararı Hakkında Duyuru


T.C.
Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığı
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

09/09/2020 Tarihli ve 2019/11758 Sayılı Danıştay Kararı Hakkında
Duyuru

Danıştay Onuncu Dairesinin 09/09/2020 tarihli ve 2019/11758 sayılı kararı ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin, 09/10/2019 tarihli ve 30913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 1. maddesi ile değişiklik yapılan 2.4.4.I maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kadrolu” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.

24/11/2020 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.