Çarşamba
Mayıs, 29
Ana SayfaHaberlerE-Nabız Veri Gönderimleri Hakkında Duyuru

E-Nabız Veri Gönderimleri Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından e-Nabız veri gönderimleri hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 95741342-719
Konu: e-Nabız Veri Gönderimleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 20/01/2017 tarihli ve 67189002/719/101 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda Genel Müdürlüğümüzün, Ulusal Sağlık Sisteminin (USS) altyapısı olan e-Nabız sistemine veri gönderimi konusunda, Bakanlığımızın belirlediği standartlarda veri oluşturma ve standartları kullanma kabiliyeti ile bilgi güvenliği politikalarına uygunluk hususunda denetleme ve değerlendirmeler yapabileceği bildirilmiştir. Bu çerçevede gerçekleştirilecek denetimler sonucu eksikliği tespit edilen hususlar için Bakanlığımızın Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) üreticisi olan firmalarını yazılı olarak uyararak, belirlenen süre içerisinde eksikliklerin giderilmesini talep edebileceği duyurulmuştur.

Bu kapsamda yapılan kontroller neticesinde; bazı sağlık tesislerinin veri gönderim oranlarının istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiş olup e-Nabız veri gönderim oranlarının arttırılmasına ilişkin çalışmalarınızın 17 Haziran 2018 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Firma ve sağlık tesisi bazında veri gönderim başarı sıralaması 18 Haziran 2018 tarihinde www.e-saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek olup başarı ortalamasının yetersiz olduğu tespit edilen firmalara 2015/17 Sayılı Genelge kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. M. Mahir ÜLGÜ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Gereği:
KTS’de Kayıtlı Yazılım Üreticilerine

Doküman için: E-Nabız Veri Gönderimleri Hakkında Duyuru