Perşembe
Nisan, 25
Ana SayfaHaberlerE-Reçete Güvenli İmza Süreci

E-Reçete Güvenli İmza Süreci

SGK tarafından E-Reçete Güvenli İmza Sürecine ilişkin yayınlanan duyuruya göre hekim bazlı, farklı tarihlerde yapılan ötelemeler nedeniyle sistem tarafından “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” e-reçete düzenlenmesine, hekim bazlı öteleme süresi bitene kadar izin verilmektedir.


SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE
(E-reçete güvenli elektronik imza sürecine ilişkin duyuru)

Kurumumuz internet sitesinde 27/09/2016 tarihinde yapılan duyuruda da belirtildiği üzere, 01.10.2016 tarihinden itibaren Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sadece “Güvenli Elektronik İmza” ile e-reçete düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Ancak hekim bazlı, farklı tarihlerde yapılan ötelemeler nedeniyle sistem tarafından “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” de e-reçete düzenlenmesine, hekim bazlı öteleme süresi bitene kadar izin verilmektedir. Bu şekilde sistem izin verdiği için “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” düzenlenmiş e-reçeteler de karşılanmaya devam edilecektir.

Hekimlerin başvurdukları halde güvenli elektronik imzalarının henüz temin edilememesi ya da zaman içerisinde yenileme/zayi/arıza/çalıntı vb. durumların olabileceği göz önüne alınarak, ilgili hekim ya da sağlık hizmet sunucusunun gerekçeleri ile birlikte bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması ve Merkez Müdürlüğünün gerekçeleri uygun görmesi halinde 3 (üç) ay süreyle “SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle” e-reçete yazılabilmesine sistem tarafından izin verilecektir.

Duyurunun aslı için: E-reçete güvenli elektronik imza sürecine ilişkin duyuru