Cuma
Şubat, 23
Ana SayfaHaberlerEk 2 Listesinde Yapılan Değişiklikler

Ek 2 Listesinde Yapılan Değişiklikler

SGK Başkanlığı tarafından “Ödeme Komisyonunun 2011/2. Dönem Çalışmaları Sonucu Ek 2 Listesinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru” metni yayınlandı.

OHSAD


 

24.01.2012

ÖDEME KOMİSYONUNUN 2011/2. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU EK-2
LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge gereği oluşturulan
Ödeme Komisyonunun 2011 Yılı 2. Dönem çalışmaları sonucu yapılan düzenlemeler 21.01.2012 tarih, 28180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğin 29. Maddesinin a fıkrasındaki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar
Listesi” (Ek-2) ile ilgili düzenlemelere ilişkin ICD-10 kodu eşleştirmesi aşağıda belirtildiği
şekilde olup, yürürlük tarihi söz konusu Tebliğde belirtilen tarihtir.

“10.1.4 Otozomal resesif serebral ataksiler
10.1.4.1. Friedreich ataksisi

G11.1 – Erken-başlangıçlı serebellar ataksi

10.1.4.1.1. İdebenon
10.1.4.2.Serebrotendinöz ksantomatozis

G11.9 – Herediter ataksi, tanımlanmamış

10.1.4.2.1. Kenodeoksikolik asit*”

Tüm ilgililere önemle duyurulur.