6111 sayılı torba yasa ile 2011 yılında yürürlüğe giren ve 2015 yılı sonuna kadar yürürlükte kalan istihdam teşviklerinden “Ek İstihdam” Teşviği

6111 sayılı torba yasa ile 2011 yılında yürürlüğe giren ve 2015 yılı sonuna kadar yürürlükte kalan istihdam teşviklerinden “Ek İstihdam” Teşviği