Pazartesi
Nisan, 22
Ana SayfaHaberlerEngelli Raporları ve Kronik Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Alınan...

Engelli Raporları ve Kronik Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Alınan Tedbirler

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Engelli Raporları ve Kronik Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Alınan Tedbirler hakkında duyuru 19 Ağustos 2020 tarihinde yayımlandı.

Engelli Raporları ve Kronik Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Alınan Tedbirler Hakkında Duyuru

Engelli Raporları ve Kronik Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Alınan Tedbirler Hakkında Duyuru

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 23642684-010.99/ E.1226 –  19/08/2020
Konu: Engelli Raporları ve Kronik
Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme
Temini Hakkında Alınan Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 07.06.2020 tarih ve 14500235-403.99-E.1200 sayılı Duyuru

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs hastalığı (COVID-19) tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmakta ve Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri de dikkate alınarak gerekli önlemler alınmaktadır. Hastalığın ülkemizde yayılımının önüne geçilmesi amacıyla Bilim Kurulu konuyla ilgili düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Bu bağlamda sağlık raporları konusunda ilgi duyurumuz hakkında yeniden değerlendirme yapılmıştır.

Bu bağlamda ilgide kayıtlı “COVID-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler” konulu yazının aşağıda belirtilen ilgili maddeleri yeniden düzenlenmiş olup bu maddeler dışında kalan hükümler aynen uygulanmaya devam edilecektir.

1- Kronik hastalığı olan kişilerin 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak tıbbi malzeme ve ilaç raporları yeniden geçerli kabul edilecektir. İlaç ve tıbbi malzemeler raporlarda belirtilen miktar ve dozda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilen kriterlere uygun olarak reçete edilmeksizin eczanelerden temin edilebilecektir.

2- 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak “süreli” engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporları ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edilecektir. Rapor yenilemek amacıyla hastanelere müracaat etmemeleri sağlanacaktır.

3- Diğer rapor ve sağlık kurulu işlemleri olağan şekilde sürdürülecektir.

Yukarıda belirtilen hususlarda gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kuruluşları, Devlet/Vakıf Üniversitesi hastaneleri, özel sağlık kuruluşları ve eczanelerde uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM
Gereği:                                                                                          Bilgi:
81 İl Valiliğine                                                                             Aile, Çalışma ve Sosyal                                                                                                                     Hizmetler Bakanlığı
(İl Sağlık Müdürlüğü)
A PLANI (Merkez ve Taşra Birimleri)                                       Yükseköğretim Kurulu                                                                                                                       Başkanlığına
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına