Fark ücretle ilgili kanun tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesi konulu habe

Fark ücretle ilgili kanun tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesi konulu habe