Genel Başkanımız Dr. Reşat Bahat, DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı seçildi

Genel Başkanımız Dr. Reşat Bahat, DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı seçildi