Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaManşetGSS Tarafından Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında Duyuru Yayınlandı - 10.02.2023

GSS Tarafından Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında Duyuru Yayınlandı – 10.02.2023

GSS tarafından ”Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında Duyuru” 10 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı.

Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında – 10.02.2023

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

10/02/2023

DUYURU

AFET BÖLGESİNDE YAPILACAK UYGULAMALAR HAKKINDA

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın, sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında ve ilaç ve/veya sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin temin edilmesinde yaşanacak mağduriyetlerinin önlenmesi açısından;

06.02.2023 tarihi itibarı ile bu illerde ikamet eden özel sevk kurallarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamında yer alan vatandaşlarımızın olağanüstü hal süresince, bu illerde veya nakledildiği illerde diyaliz tedavileri için “doğal afet provizyonu” alınarak Kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebilmeleri hususlarına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmış olup işlemler bu kapsamda yürütülecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.