GSS’den Yararlanamayan Terör Mağdurlarının Tedavi Giderleri Valiliklerce Karşılanacak

GSS’den Yararlanamayan Terör Mağdurlarının Tedavi Giderleri Valiliklerce Karşılanacak