Güvenli Elektronik İmza

0
40
Güvenli Elektronik İmza

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Güvenli Elektronik İmza Uygulaması hakkında duyuru yayımlandı.


Medulayı kullanan tüm sağlık hizmet sunucularınca Medula uygulamaları üzerinden elektronik ortamda yazılan reçetelerde (E-reçete) ‘Güvenlikli Elektronik İmza’ uygulamasına 05.01.2016 tarihinden itibaren geçileceği ve zorunlu olacağı Kurum web sayfamızdan 27.07.2015, 11.11.2015 ve 22.12.2015 tarihlerinde duyurularak uygulamaya alınmıştır.

E-reçete işlemlerinde aksamaya sebebiyet vermemek adına, uygulamanın başlayacağı tarihte gerekli teknik imkana sahip olmayan hekimler için sisteme sağlık hizmet sunularınca gerekli bilgiler girilerek hekimlerin 3 (üç) ay süreyle SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle işlem yapmaya devam etmesi sağlanmıştır.

Bu hekimlerin belirtilen süre sonu olan 01.04.2016 tarihinden itibaren sistem tarafından SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle elektronik ortamda reçete yazılma işlemine izin verilmeyecektir.

Ancak 01.04.2016 tarihinden itibaren halen gerekli teknik imkana sahip olmayan hekimler için ikinci talep başvuruları tüm sağlık hizmet sunucularınca gerekçeleri ile birlikte Kurumumuz Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılacaktır.

Bu duyurulara istinaden 01.04.2016 tarihinden itibaren “SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ” ile e reçete yazılamayacağından mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli önlemlerin ivedilikle alınması gerekmektedir.

Duyurunun aslı için: Güvenli Elektronik İmza