Hüseyin Urlu

hüseyin urlu

Hüseyin Urlu, ilk ve orta öğrenimini Dörtyol’da, lise öğrenimini 1964-1967 yılları arasında Mersin Tevfik Sırrı Gür lisesinde başarıyla tamamladıktan sonra 1967 ‘de İstanbul Tıp Fakültesine başladı. 1973’de mezun oldu. Askerliğini 1973-1975 yıllarında yaptı. Halen Özel Avrasya ve Özel Çamlık Hastaneleri’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yerine getirmektedir.