Hasta Katılılm Payından Muaf İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

0
21
Özel Hastaneler Derneği
BXP37945

SGK Başkanlığı tarafından yayınlanan “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler” konulu duyuru metni ve eklerini aşağıda bulabilirsiniz.

OHSAD


 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

21.01.2013

DUYURU

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

Ödeme Komisyonunun 2012/1 inci dönem çalışmaları tamamlanmış olup alınan kararlara ilişkin Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan düzenlemeler 10.01.2013 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler (Ek:1) ise SUT’un 6.1.6 maddesi gereği duyurulmaktadır. Yapılan düzenlemeler 18.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.