Pazar
Şubat, 25
Ana SayfaHaberlerHasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi

Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi

SGK tarafından hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi yayınlandı. SUT Tebliğinin 4.1.6-(5) numaralı maddesinde “Kurumca katılım payından muaf tutulan hastalıklar, hastalıkları tanımlayan ICD-10 kodları ve bu hastalıklarda kullanılacak ilaçların yer aldığı EK-4/D Listesi, “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-4/D) olarak Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanır.” hükmü gereği ana liste tüm düzenlemeleri içerir şekilde ekte yer almaktadır.

Duyurunun aslı için: Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi
SUT EKİ GÜNCEL EK/4-D