Cumartesi
Haziran, 15
Ana SayfaHaberlerHastane Enfeksiyonlarını Önleme Konusunda Alınacak Tedbirler Konuşuldu

Hastane Enfeksiyonlarını Önleme Konusunda Alınacak Tedbirler Konuşuldu

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önüne geçmek için oluşturulan Hastane Enfeksiyonları Önleme ve Kontrol Danışma Kurulu, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan kurul; enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, tıbbı mikrobiyoloji, yoğun bakım, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve enfeksiyon kontrol hemşirelerinden oluşuyor. Ayrıca Bakanlık bünyesinde yer alan ilgili daire başkanlıklarından da temsilciler bulunuyor.

Sağlık hizmeti ilişkili hastane enfeksiyonlarını önleme konusunda alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantıda, geçmişteki çalışmaların olumlu karşılığının altı çizildi ve Sağlık Bakanlığının “sıfır hastane enfeksiyonu” hedefi vurgulandı.

Enfeksiyon Kontrol Çalışmaları

Çalışmaların değerlendirilmesi hususunda, tüm yataklı tedavi kurumlarının ‘Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans’ ağına dahil edilmesiyle elde edilen verilerin yıllara göre analiz edilerek raporlanması büyük önem arz ediyor. Hastanelerden gelen verilerin takip edilmesinin yanında sürveyans ağı üzerinden kurumsal verilerin hastaneler tarafından da izlemesi sağlanıyor.

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi çalışmaları kapsamında kurulan enfeksiyon kontrol komiteleri ile tam zamanlı enfeksiyon kontrol hemşireleri görevlendirilerek kurumlarda bu alanda hizmetin sürekliliği sağlanıyor. Ayrıca, bu çerçevede kurumlara kaynak olabilecek ilgi alanlara özgü hastane enfeksiyon kontrol rehberleri hazırlanıyor.

Enfeksiyon kontrol hemşireleri ve hekimlerinin katıldığı sertifikalı eğitim programları ile de ulusal bazda yürütülen çalışmalarda ortak dil birliğinin sağlanmasının yanında kontrol komitelerinin güçlendirilmesi ve güncelliklerinin korunması, standart, güvenilir ve doğru veri elde edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca hastanelerde alınacak enfeksiyon kontrol önlemleri, hastane kalite standartları kapsamında değerlendirilerek denetime tabi tutulacak.