Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaGenelHastanelerde Aşı Uygulamaları Hakkında Duyuru

Hastanelerde Aşı Uygulamaları Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında” konulu duyuru yayınlandı.

Duyuruda Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda belirlenen hedef gruplara yönelik COVİD-19 aşılamalarının yapılacağı birinci basamak sağlık kuruluşlarımızla birlikte hastanelerimizde de aşı uygulaması yapılması planlandığından, hastanelerimizce ekte sunulan tedbirlerin alınması ve aşı uygulamalarının Bakanlık tarafından hazırlanan aşı uygulama rehberi ve belirtilen esaslar doğrultusunda yapılması gerektiği ifade edilerek “HASTANELERDE COVİD-19 AŞI UYGULAMALARI İLE İLGİLİ TEDBİRLER VE UYGULAMA ESASLARI” bildirilmektedir.

Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında Duyuru

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Sayı : E-14500235-403.01.99
Konu : Hastanelerde Aşı Uygulama Odası
Oluşturulması Hakkında

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Bakanlığımız tarafından Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

COVID-19 pandemisinde kesin tedavi yönteminin henüz bulunamaması ve salgının tam olarak sonlanmaması nedeniyle virüse özgün en etkili korunma yönteminin aşı olduğu kabul edilmektedir. Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda belirlenen hedef gruplara yönelik COVİD-19 aşılamalarının yapılacağı birinci basamak sağlık kuruluşlarımızla birlikte hastanelerimizde de aşı uygulaması yapılması planlandığından, hastanelerimizce ekte sunulan tedbirlerin alınması ve aşı uygulamalarının Bakanlık tarafından hazırlanan aşı uygulama rehberi ve belirtilen esaslar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Yazımız ekinde sunulan hususların ilinizde bulunan kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastanelere tebliğ edilmesi, yapılan hazırlıkların ve aşı uygulamalarının İl Sağlık Müdürlüklerince yerinde incelenmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü


EK: Hastanelerde Covid-19 Aşı Uygulamaları
İle İlgili Tedbirler ve Uygulama Esasları (2 sayfa)