Pazartesi
Nisan, 22
Ana SayfaHaberler"İlave Ücret Alınması" maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili duyuru

“İlave Ücret Alınması” maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili duyuru

SGK Başkanlığı tarafından yayınlanan “İlave Ücret Alınması” maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili duyuru metnini aşağıda bulabilirsiniz.

OHSAD


 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU

25/01/2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNİN (SUT) “İLAVE ÜCRET
ALINMASI” MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği gibi 21/01/2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile
SUT’un 3.3.1 numaralı maddesinde değişiklik yapılmıştır.
Bu değişiklikle; Kurumla sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve
kuruluşlarının talep edebilecekleri ilave ücret hesabında; “Kuruma fatura edilebilen”
tutarların esas alınacağı, bunun yanısıra EK-7, Ek-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan
işlemlerde kullanılan tıbbi malzemeler ve ilaçlar ile EK-10/B Listesindeki tutarlara dahil
olan işlemlerin ise esas alınmayacağı belirlenmiştir.
Ancak bazı sağlık kurum ve kuruluşlarından gelen geri bildirimlerde; adı geçen
listelerde yer alan işlemler sırasında kullanılan ve işlem ücretine dahil olup ayrıca
faturalandırılamayan tıbbi malzemeler ile ilaçlardan da ilave ücret alınıp alınmayacağı
konusunda tereddüt yaşandığı görülmüştür.
İlave ücret hesabında; EK-7, EK-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlemlerin içeriğinde
işlem puanına dahil tıbbi malzeme ve ilaçlar kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın
EK-7, EK-8 ve EK-9 Listelerinde yer alan işlem puanlarına göre bulunacak fiyatlar esas
alınacaktır. Ancak listelerdeki işlemlerin fiyatlarına ilave olarak Kuruma ayrıca
faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlardan ise ilave ücret alınmayacaktır.
Ayrıca, ayaktan hasta başvurularında, EK-10/B Listesindeki fiyatlar ile
faturalandırılması halinde EK-10/C listesindeki işlem fiyatları üzerinden ilave ücret
hesaplanabilecek olup, EK-10/B listesindeki fiyatlara dahil olan her türlü işlem için
ilave ücret alınmayacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
İrtibat : Dr. Serdar BORA Şube Müdürü E-posta :[email protected] Telefon: 0 (312) 207 86 02
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA