Iraklı hastaların, özel ve üniversite hastanelerine sevkinde hizmet bedelleri

Iraklı hastaların, özel ve üniversite hastanelerine sevkinde hizmet bedelleri