Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaHaberlerİşitmeye Yardımcı Malzemelerde Elektronik Reçete ve Rapor Uygulaması

İşitmeye Yardımcı Malzemelerde Elektronik Reçete ve Rapor Uygulaması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından işitmeye yardımcı tıbbi malzemelerin temininde elektronik reçete ve rapor uygulaması hakkında duyuru yayımlandı.

Duyurunun aslı için: İşitmeye yardımcı tıbbi malzemelerin temininde elektronik reçete ve rapor uygulaması


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

28/05/2019

İŞİTMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİNDE ELEKTRONİK REÇETE VE RAPOR UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 29/04/2019 tarihli duyuru ile Kurumumuz tarafından İşitmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin reçetelerde e-reçete ve e-rapor servisleri tamamlanmış olduğu ve 01/05/2019 tarihinde uygulamanın zorunlu olarak başlayacağı duyurulmuştur.

Ancak elektronik ortamda düzenlenen e-rapor ve e-reçeteler ile ilgili Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde entegrasyon çalışmaları tamamlanmadığından aşağıda belirtilen konulara açıklık getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

1-E-reçeteye ilişkin sağlık raporu e-rapor şeklinde zorunlu olarak düzenlenecek ve söz konusu e-rapor MEDULA Sisteminden kontrol edilecektir.

2-MEDULA Sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde, reçete manuel olarak düzenlenebilecek olup, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilecek, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından da onaylanacaktır.

3-Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından e-rapor düzenlenememesi halinde, 30/06/2019 (Dahil) tarihine kadar düzenlenen manuel raporda Kurumca kabul edilecektir.

4-Söz konusu e-reçete ve e-rapor düzenlenebilmesine ilişkin Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde tüm işlemlerin tamamlanarak entegrasyon sağlanacaktır.

5-Konu ile ilgili olarak yaşanabilecek aksaklıklar için [email protected] mail adresinden iletişim kurulacaktır.

Tüm ilgili Sağlık Hizmet Sunucularına duyurulur.