Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaHaberlerİşitmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Temininde Elektronik Reçete ve Rapor Uygulaması

İşitmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Temininde Elektronik Reçete ve Rapor Uygulaması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından işitmeye yardımcı tıbbi malzemelerin temininde elektronik reçete ve rapor uygulaması hakkında duyuru yayımlandı.

Duyuru için: İşitmeye yardımcı tıbbi malzemelerin temininde elektronik reçete ve rapor uygulamasıT.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

29/04/2019

İŞİTMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİNDE ELEKTRONİK REÇETE VE RAPOR UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

Kurumumuz tarafından İşitmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin reçetelerde e-reçete ve e-rapor servisleri tamamlanmış olup 01.05.2019 tarihinde uygulama zorunlu olarak başlayacaktır.

Bu itibarla sağlık hizmeti sunucularının aşağıdaki düzenlemeleri dikkate almaları gerekmektedir.

1- Elektronik ortamda düzenlenen reçete (e-reçete) ile satış merkezine yapılan başvurularda, hastanın T.C. Kimlik numarası ve e-reçete numarası ile giriş yapılacaktır. Reçete içeriği cihazın, hastanın kendisi tarafından teslim alınmaması halinde cihazı teslim alan kişinin kimlik kontrolü yapılarak, MEDULA sistemi ekranındaki ilgili alana T.C. Kimlik numarası girilerek cihaz teslim edilecektir.

2- E-reçeteye ilişkin sağlık raporu e-rapor olarak düzenlenmiş ise, rapor MEDULA sisteminden kontrol edilecektir.

3- E-reçete şeklinde düzenlenen reçetelerde hasta bilgilendirme formu satış merkezi tarafından sistem üzerinden doldurulacaktır.

4- E-reçete ve e-raporlarda, reçetenin/raporun sistemde kayıtlı olması yeterli olup e-rapor ve e- reçete kağıt ortamında istenmeyecektir.

5- E-reçetelerde, sözleşmelerin ilgili maddelerinde düzenlenmiş olan reçete eki belgeler ile SUT eki listeler altında düzenlenmiş olan diğer bilgi ve belgeler, sistemden alınan çıktı arkasına ilave edilecektir.

6- MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde, manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilecek olup reçeteyi düzenleyen hekim tarafından da onaylanacaktır.

7- Konu ile ilgili olarak yaşanabilecek aksaklıklar için [email protected] mail adresinden iletişim kurulacaktır.

Tüm ilgililere duyurulur.