Perşembe
Temmuz, 25
Ana SayfaManşetİstanbul İli Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri İle İlgili Duyuru

İstanbul İli Tıbbi Atık Bertaraf Ücretleri İle İlgili Duyuru

Bilindiği üzere her yıl tıbbi atık bertaraf ücretleri İl Mahalli Çevre Koruma Kurulu tarafından belirlenmektedir. Derneğimizce, İstanbul İlinde tıbbi atık bertaraf ücretlerinin kamu ve özel sektör için ayrı ayrı belirlenmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılması yoluna gidilmiştir. Dava ile ilgili her ne kadar İstanbul 12. İdare Mahkemesince 2020 yılı tıbbi atık bertaraf ücret belirlenmesine ilişkin İl Mahalli Çevre Kurulu Kararının uygun olduğuna karar verilmiş ise de tarafımızca istinaf yoluna başvrulmuştur. T.C. İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesi ve Danıştay, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Söz konusu kararlara aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da faaliyet gösteren özel sağlık sunucularının konu hakkında hukuk birimleri ile görüşmesini tavsiye ederiz.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Tıbbi Atık Kararı

Danıştay Tıbbi Atık Kararı