Salı
Mart, 5
Ana SayfaHaberlerKamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve Sağlık Turizmi Fiyat Tarifesi Güncellendi

Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve Sağlık Turizmi Fiyat Tarifesi Güncellendi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ile Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi güncellendi.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23642684-010-99-E.99-47 10.01.2018
Konu : Sağlık Hizmeti Fiyat Tarifeleri

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8’inci maddesi (ç) bendi gereğince;

a) Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri, tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri ile ortak kullanım protokolü imzalayan Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından sunulan sağlık hizmetleri için “Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” nin,

b) Kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları için “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi” nin,

c) Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezince sunulan hizmetler için “TÜRKÖK Yurtdışı Fiyat Tarifesi” nin,

d) Bakanlığımıza bağlı hastaneler bünyesinde deneysel ve bilimsel amaçlı hayvanların satışı ile bu kapsamdaki hizmetler için “Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi”nin,

e) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uhdesinde hizmet veren merkez referans laboratuvarları ile il sağlık müdürlüklerine bağlı halk sağlığı laboratuvarlarınca gerçekleştirilecek tahlil, tetkik, eğitim, biyolojik ürün ve diğer hizmetler için “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri Ve Analiz Bilgileri Rehberi”nin, onaylanarak yürürlüğe konulması hususunu;

Tensiplerinize arz ederim.

Prof. Dr. Alper CİHAN
Genel Müdür

EK-1 Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları
EK-2 Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi
EK-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi
EK-3 İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzeme Listesi
EK-4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi
EK-5 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgi Onam Formu
EK-6- Türkök Yurtdışı Fiyat Tarifesi
EK-7 Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi
EK-8 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi