Cumartesi
Haziran, 15
Ana SayfaHaberlerKIZILAY ve OHSAD İşbirliği ile GAZZE Yardım Kampanyası

KIZILAY ve OHSAD İşbirliği ile GAZZE Yardım Kampanyası

Değerli Özel Sağlık Sektörü Temsilcileri,

Bugüne kadar ki süreçte vermiş olduğunuz desteklerden ötürü öncelikli olarak Sosyal Güvelik Kurumu adına teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz ilaç ve tıbbi malzeme bağışlarının Gazze’ye ulaştığını ve hastanelere dağıtımının yapıldığını da memnuniyetle belirtmek isterim.

Gazze’ye yardımların iletimi konusunda Türk Kızılayı ile yaptığımız istişareler sonucu kendilerinin ikinci bir sevkiyatlarının olacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Yardımları iletimi konusunda geciken firmaların olması, zaman kısıtından ötürü yardımlarını iletemeyen firmaların olması veya duyuruyu geç duyan firmaların olduğunu düşünerek yardım kampanyamıza devam ediyoruz.

Bu konuda dernek, sendika ve federasyonunuza üye olan firmalardan insani yardım anlamında desteklerini bekliyoruz.
Yardımlarla ilgili daha önce yapılan duyuruların konsolide edilmiş hali aşağıda yer almaktadır. Her türlü iletişim için aşağıda yer alan iletişim bilgilerimin üzerinden şahsıma ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar

Yılmaz AKKOYUN
Sosyal Güvenlik Uzmanı
GSS Genel Müd. Danışmanı

Tel: 0554 778 24 78
E-posta: [email protected]
Açıklamalar
1. Ek-1 yer alan Gazze’deki hastanelerin öncelikli ihtiyaç duyduğu ilaç ve yardım malzemelerinin listesi yer almaktadır. Bu listeye bağlı kalmadan yardım kapsamında ihtiyaç olduğunu düşündüğünüz ilaç ve tıbbi malzemelerin de iletimi yapılacaktır. Özetle ilaç ve tıbbi malzeme kapsamında her türlü yardım kabul edilecektir.
2. EK-2’de yer alan Yardım Malzemeleri Bilgi Formu eksiksiz olarak doldurularak [email protected] adresine gönderilecektir. Formlar iki türlü düzenlenmiştir. Birincisi yardım listesinde bulunan ilaç veya tıbbi malzemenin doldurulacağı form, ikincisi ise yardım listesi dışında gönderilecek ilaç veya tıbbi malzemenin doldurulacağı form. Türk Kızılayı ile iletişim bu formlar üzerinden yapılmaktadır. Bu konuda hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.
3. Yardım kolilerinin üzerine EK-3’de yer alan iletişim şablonları yapıştırılacaktır. İki şablon örneği gönderilmiştir. Bunlardan ilki koli içinde birden fazla ilaç veya tıbbi malzemenin yer alması durumunda doldurulacak, diğeri ise tek bir ilaç veya tıbbi malzemenin bulunması durumunda doldurulacaktır.
4. Teslim adresi ve Türk Kızılayı ile iletişime geçmek istediğinizde sorumlu müdür Seval Güzelkılınç Hanım’ın iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğümüz adresi aşağıda sunulmaktadır:

Adres:
Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi
Esentepe Mahallesi
İnönü Caddesi
No:157 Kartal / İSTANBUL

Telefon: 0 216 517 08 01

Ayrıca Türk Kızılayı ile iletişime geçmek istediğinizde Seval GÜZELKILINÇ Hanım sizlere yardımcı olacaktır.

İletişim: 0 543 902 14 44,
E-posta: [email protected]

5. Yardımların iletiminde İsrail Makamlarının talebinden ötürü:

İlaçlar için; Ruhsat bilgisi,

Tıbbi Cihazlar için; Katalog bilgisi,

talep edilmektedir. (Kağıt ortamında ya da elektronik ortamda iletilebilir.) İlgili bilgilerin yine Türk Kızılayı’na [email protected] ve [email protected]
adresine gönderilmesi gerekmektedir.

6. Faturalandırma aşağıda Türk Kızılayından alınan bilgilere göre yapılacaktır.

A) İlgili firmalarca malzemelerin bedelini gösterir fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
Faturanın düzenlenmesi gereken adres aşağıda sunulmaktadır:
Türkiye Kızılay Derneği
Uluslararası Programlar Yönetimi
Türk Kızılayı Caddesi No:6
Etimesgut/Ankara
Etimesgut Vergi Dairesi
Vergi no: 8900236214
B) Malzemelerin bedelinin fatura üzerinde belirtilmesi gerekmektedir. Söz konusu bedelin 1 kuruş / iz bedel olmaması, malzemeler gümrükte beyan edileceği için gerçek bedelinin gösterilmesi gerekmektedir.

C) Faturaların düzenlenmesi ile ilgili 2 seçenek bulunmaktadır:
a. Fatura üzerinde malzeme bedelinin tamamı gösterilerek %100 iskontolu düzenlenebilir ve hesaplanan KDV %0 gösterilebilir. İskonto yapılan tutarın tamamı gidere atılabilir.
b. Malzemelerin bedelinin tamamı fatura üzerinde gösterilerek KDV’li fatura düzenlenir. Herhangi bir İskontoya yer verilmez ve bu durumda mevzuat gereği firma tarafından yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

D) Ayrıca faturaların üzerinde “Türk Kızılayına insani yardım amaçlı olarak bağışlanmıştır” İfadesine yer verilmesi önem arz etmektedir.