Çarşamba
Mayıs, 22
Ana SayfaHaberlerMedyadan HaberlerMedikal News - OHSAD Kurultayı'nın Bu Yıl ki Ana Teması, "Özel Sağlık...

Medikal News – OHSAD Kurultayı’nın Bu Yıl ki Ana Teması, “Özel Sağlık Sektörünün Mali Sürdürülebilirliği” – 01.03.2020

OHSAD Başkanı Op. Dr. Reşat Rahat, “Kurultayımızda, sektörün tüm bileşenlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmayı arzu ediyoruz” dedi.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat ile 11-15 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan OHSAD Kurultayı’nı konuştuk: Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları (OHSAD Kurultayı)’nın bu yıl 11.si düzenleniyor.

Bize OHSAD Kurultayının bu yıl ki ana temasından bahseder misiniz?

Derneğimizce her yıl düzenlenen OHSAD Kurultayının bu yıl ki temasını “Özel Sağlık Sektörünün Mali Sürdürülebilirliği” olarak belirledik. Bu kapsamda sadece özel sağlık sunucularının değil, tedarikçilerimiz vb paydaşlarımızı da dahil ederek sektörün tüm bileşenlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmayı arzu ediyoruz. Kurultayın hazırlık gününde her zaman olduğu kamu, özel sektör, akademisyenler, sektörün diğer sivil toplum kuruluşları ile Ortak Akıl Toplantısında bir araya geleceğiz. Bu toplantının çıktıları hem kurultay katılımcıları ile paylaşılacak hem de sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’na sunulacak.

OHSAD Kurultayında sektörün hangi sorunları ele alınacak? Kamu, sorunların çözümüne nasıl yaklaşıyor?

Aslında sektörümüzün tüm sorunlarına bütünlüklü yaklaşmayı hedefledik. Sektörümüzün finansal sorunları tabii ki öncelikli. Bu kapsamda “Sağlık Hizmet Sunucuları Açısından Mali Sürdürülebilirlik”, “Tedarikçiler Açısından Mali Sürdürülebilirlik” ve “Hizmet Sunumunda Gelir Arttırıcı Gider Azaltıcı Yeni Modeller” başlıklı oturumlarımız var. Finans dışında teknolojinin artık hizmet sunumunu ve ödeme modellerini de değiştirdiğini göz önüne alarak “Sağlıktaki Teknolojik Değişimlerin Sağlık Hizmet Sunumuna Etkileri” başlıklı oturumda geleceği de konuşmak istiyoruz. Ayrıca hukuki anlamda hastanelerimizi ve hekimlerimizi malpraktis hususunda bilgilendirmek ve bu konuda gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla “Malpraktis yasasının mevcut durumu, uygulamaları, sorunları ve yeni bir sistem mümkün mü?” bir başlıklı oturumumuz da var.

OHSAD Kurultaylarının en önemli konusu SUT fiyatları oldu her zaman. SUT fiyatlarındaki son durum nedir? Neden bir türlü düzeltilemiyor fiyatlar?

SUT fiyatları sektörümüzün mali sürdürülebilirliği konusunda sektörümüzün ciddi bir problemi. Her kurultayda da gündemimizdeki en önemli konulardan biri oldu. Bu yılda çeşitli oturumlarda yine konuşacağımız bir konu. Kamu erkinin artık bu konuda bizi anladıklarına ve çözüm yolu aradıklarına inanıyoruz.

Kurultayda verilecek olan eğitimlerden de biraz bahseder misiniz?

Bu seneki kurultayımızda çok sayıda tematik oturumumuz var. Kişisel verilerin korunması kanunu, sağlık hizmetlerinde arabuluculuk, reklam ve tanıtım uygulamaları gibi özel sağlık sunucularının uyması gereken yasal düzenlemeleri ve sonuçlarını masaya yatıracağız. MEDULA, e-nabız uygulamaları ve teletıp gibi sektör çalışanlarının işlerini yaparken pratikte karşılaştığı uygulamalara ilişkin sorun çözme oturumlarımız var. Ayrıca yine kurultayımızın temasına uygun olarak değer bazlı geri ödeme yöntemleri, Merkez Bankası verileri ile sektörümüze ilişkin finansal durumun analizi ve öngörüleri gibi finansal oturumlarımız da var. Tüm bu tematik toplantılarımızın sektörümüzün yöneticilerine ve profesyonellerine katkıları olacağını düşünüyoruz.

Özel hastaneler sağlık turizmine yöneliyorlar. Bu alanda neler yapılıyor? Sağlık turizminde hedefleriniz neler?

Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizmi hizmetini regüle etmek üzere, 663 sayılı KHK ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi – USHAŞ kuruldu. Yabancı hastalara Türkiye’de sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin USHAŞ’ın Kamu ve özel sektör arasında hakkaniyetli bir rekabet sağlamak için nasıl bir yol izleyeceği önemli bir konu. Türkiye’nin 2023 sağlık turizmi geliri hedefi 20 milyar Dolar ve bu hedefe ulaşabilmek için bölge coğrafyadaki ülkelere sağlık hizmeti vermeyi amaçlıyor. Özel hastaneler bu hedefin ne kadarını, nasıl göğüsleyecek? Bunlara ilişkin öngörüler, uygulamalar, yol haritaları konuşulacak. Bir de tabi Türkiye’nin uluslararası pazarlarda Türk kalitesini gösteren, Turquality markası var. Ticaret Bakanlığı’nca verilen sağlık turizmi teşvikleri var. Bu konular da kamu yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri ile konuşacağımız konular arasında yer alıyor.

Hastaneler için tıbbi tedarik de çok önemli. Çin’deki Corona virüsü salgınından sonra tedarik anlamında sıkıntılar yaşanıyor mu özel hastanelerde?

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı ürünlerin hem fiyatında hem de tedariğinde sorun yaşıyoruz. Bazı ürünlerin fiyatı 10 katına kadar çıktı. Önlem alınmazsa ilerleyen günlerde serum seti gibi hayati ürünlerin tedariğinde sorun yaşanmasından endişe ediyoruz.

Biraz da OHSAD’dan bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz?

Derneğimiz 15 yılı aşkın süredir sektörümüzün çatı derneği olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Ana hedefimiz etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmet sunumu sağlayarak, hem ülkenin kıt sağlık kaynaklarını en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, hem de sağlık sektörünün geliştirilmesi yoluyla toplumun sağlık düzeyinin arttırılmasına yardımcı olmaktır. Hedefe varmanın yolu, üyelerimizin verdiği güçle ülkemizde sağlık sektöründe yaşanan değişimlerin doğru bir zemine oluşturulmasını sağlamaktan geçmektedir. Bunu başarabilmek için kurumsallaşmış bir yapı ve profesyonel bir kadroyla çalışmalarımız devam edecektir. Her şey, daha sağlıklı bir toplum, sürekli gelişen bir sektör ve tüm hedefleri yakalamış bir Türkiye içindir. Bize rehber olması açısından değerli üyelerimizin katkı, öneri ve görüşlerine her zaman açık olduğumuzu da ayrıca belirtmek isterim.