Perşembe
Temmuz, 18
Ana SayfaHaberlerBasında OHSADmedikalnews.com - Global Ekonomik Gelişmelerin Sağlık Sektörüne Etkileri

medikalnews.com – Global Ekonomik Gelişmelerin Sağlık Sektörüne Etkileri

OHSAD Kurultayı’nda çok sayıda oturum gerçekleştirildi. O oturumlardan bir tanesi “Global Ekonomik Gelişmelerin Sağlık Sektörüne Etkileri” oturumu idi. Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın moderatörlüğünde düzenlenen oturumda konuşmacı olarak CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murad Bayar, Memorial Sağlık Grubu Genel Direktörü Uğur Genç ve GE Sağlık Türkiye Genel Müdür Yelda Ulu Colin yer aldı. GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü Yelda Ulu Colin toplantıda yaptığı konuşmada, “Gelişmekte olan ülkeler teknoloji transferi ve yerel üretime yöneliyor” dedi. Gelişmiş ülkelerde kamu yatırımları ve yapısal reformların büyümeye önemli katkı yaptığını belirten Colin şunları söyledi: “Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında yüksek büyüme beklentisine sahip. Sağlıkta değişim ihtiyacı her zamankinden yüksek. Global sağlık gideri toplamının 2015’de 7 trilyon dolar iken 2020’de 8,7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.” Kentleşme ve hareketsiz orta sınıf yaşam tarzının obezite ve diyabet insidansını artırdığını ifade eden Colin, “2040’ta, diyabet hastalarının sayısının 415 milyondan 642 milyona çıkması bekleniyor. Demans prevalansının dünya genelinde her 20 yılda ikiye katlanarak 2030’da 74.7 milyona ulaşması bekleniyor. 2020 yılında toplam global sağlık giderinin yüzde 50’si, yani 4 trilyon doları üç ölümcül hastalık için harcanacak: Kanser, Kardiyovasküler & Solunum hastalıkları. 36,9 milyon insan HIV-AIDS’ten etkilenmeye, Zika virüsü ise Latin Amerika için tehlike arz etmeye devam edecek. 65 yaş üstü nüfus 2015’ten 2020’ye % 8 artarak 559 milyondan 604 milyona ulaşacak” diye konuştu. 2016-2023 yılları arasında 29 PPP Hastanesi projesi için 15 milyar dolar harcanacağını anlatan Colin, “Hem özel hem kamu hastaneleri geliştirilebilen, verimli ve yüksek kaliteli hizmet verebilmek ve giderlerini kısabilmek için yeni iş ve klinik operasyon modellerine ihtiyaç duyuyor. Süreç iyileştirmeleri ve idari hizmetlerin hastaneler arasında konsolidasyonu % 12-14 maliyet tasarrufu getirebiliyor. Sadece, kurumsal ve klinik destek fonksiyonlarının birleştirilmesi 6-12 ayda % 1-3 maliyet tasarrufu sağlayabiliyor” dedi. Memorial Sağlık Grubu Genel Direktörü Uğur Genç de, “Sağlık harcamalarında gerek operasyonel kalemler olan tıbbı malzeme ve ilaç kalemlerinde, gerekse yatırım kalemlerinde (Medikal cihaz, ekipman vb) net ithalatçı konumda olan ülkemizde sağlık kurumlarının maliyetleri ciddi oranda artmaktadır. Yatırım geri dönüşü çok uzun süren sağlık sektörü, uzun vadeli borç ile yatırım yapabilmektedir. Maalesef TL enstrümanların vadeleri yeterli değildir. Onun için yatırım borçlanmaları dövizle yapılmaktadır” diye konuştu. Murad Bayar da sağlıkta Kamu Özel işbirliğinin avantajlarını şöyle sıraladı: “Artan sağlık hizmet talebinin karşılanması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, sistem verimliliğinin arttırılması, deprem gibi yapısal etkilerin azaltılması, maliyet etkin sağlık hizmeti verilmesi, ülkeye fon girişinin sağlanması, özel sektörün işletme ve organizasyon deneyiminden yararlanılması.”