Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerMedula E-Reçete Kullanım Kılavuzu Güncellendi

Medula E-Reçete Kullanım Kılavuzu Güncellendi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu güncellendi.

Kılavuz için:
Medula E-Reçete Kullanım Kılavuzu güncellendi-02.04.2019


Değişiklikler;

1.74 – 02.04.2019

03 Nisan 2019 tarihinden itibaren; ilaç kullanım raporlarının Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış olması zorunluluğu getirilmiş olup, 1.72 nolu değişikliğe esas işlemlerin ivedi tamamlanması gerekmektedir.

Değişiklikler;

1.72 – 24.01.2019

• e-Rapor web servisine aşağıdaki metotlar eklenmiş ve gerçek ortamda kullanıma açılmıştır.
♦ imzaliEraporGiris
♦ imzaliEraporSil
♦ imzaliEraporSorgula
♦ imzaliEraporListeSorgula
♦ imzaliEraporOnay
♦ imzaliEraporOnayRed
♦ imzaliEraporOnayBekleyenListeSorgu
♦ imzaliEraporBashekimOnay
♦ imzaliEraporBashekimOnayRed
♦ imzaliEraporBashekimOnayBekleyenListeSorgu
♦ imzaliEraporAciklamaEkle
♦ imzaliEraporEtkinMaddeEkle
♦ imzaliEraporTaniEkle
♦ imzaliEraporTeshisEkle

Kurumumuz web sayfasında yer alan 18 Ocak 2019 tarihli duyuruda; 01 Şubat 2019 tarihinden itibaren düzenlenen “manuel (kağıt)” ilaç kullanım raporlarının Kurumumuzca edilmeyeceği, ayrıca tüm sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen ilaç kullanım raporlarının 01 Mart 2019 tarihinden itibaren Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış olması zorunluluğu getirildiği duyurulduğundan, yukarıda bahsi geçen metotlarla ilgili entegrasyonun belirtilen tarihten önce yapılması gerekmektedir.

• e-Rapor işlemlerinde yer alan metotların güvenli elektronik imza kullanım zorunluluğu aşağıda listelenmiş olup, bahsi geçen listeye istinaden sağlık hizmet sunucularınca ilgili metotların entegrasyonunun ivedi olarak yapılması gerekmektedir.

SN

İşlem Adı

Metot Adı

1 Mart 2019 Tarihinden İtibaren Kullanımı Zorunlu

1

İmzalı Elektronik Rapor Giriş

imzaliEraporGiris

Evet

2

İmzalı Elektronik Rapor Silme

imzaliEraporSil

Evet

3

İmzalı Elektronik Rapor Sorgula

imzaliEraporSorgula

Hayır

4

İmzalı Elektronik Rapor Listesi Sorgula

imzaliEraporListeSorgula

Hayır

5

İmzalı Elektronik Rapor Onay

imzaliEraporOnay

Evet

6

İmzalı Elektronik Rapor Onay Red

imzaliEraporOnayRed

Evet

7

İmzalı Elektronik Rapor Onay Bekleyen Listesi Sorgula

imzaliEraporOnayBekleyenListeSorgu

Hayır

8

İmzalı Elektronik Rapor Başhekim Onay

imzaliEraporBashekimOnay

Evet

9

İmzalı Elektronik Rapor Başhekim Onay Red

imzaliEraporBashekimOnayRed

Evet

10

İmzalı Elektronik Rapor Başhekim Onay Bekleyen Listesi Sorgula

imzaliEraporBashekimOnayBekleyenListeSorgu

Hayır

11

İmzalı Elektronik Rapor Açıklama Ekle

imzaliEraporAciklamaEkle

Evet

12

İmzalı Elektronik Rapor Etkin Madde Ekle

imzaliEraporEtkinMaddeEkle

Evet

13

İmzalı Elektronik Rapor Tanı Ekle

imzaliEraporTaniEkle

Evet

14

İmzalı Elektronik Rapor Teşhis Ekle

imzaliEraporTeshisEkle

Evet