Pazar
Mayıs, 19
Ana SayfaHaberlerMedula-Hastane Sistemini Kullanmakta Olan Üçüncü Basamak Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine Konulu Duyuru...

Medula-Hastane Sistemini Kullanmakta Olan Üçüncü Basamak Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine Konulu Duyuru Metni

SGK Başkanlığı tarafından 22.07.2013 tarihinde yayınlanan “Medula-Hastane Sistemini Kullanmakta Olan Üçüncü Basamak Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine” konulu duyuru metni aşağıdadır.

Bilgilerinize,

OHSAD


 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

22/07/2013

DUYURU

MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.2. Yatarak Tedavilerde Ödeme başlıklı bölümünün ikinci fıkrası “Üçüncü basamak sağlık kurumları; SUT eki EK-2/C Listesinde yanında (*) işareti bulunmayan işlemleri SUT eki EK-2/B Listesinden de faturalandırabilir. Ancak, SUT metninde SUT eki EK-2/C Listesi üzerinden faturalandırılacağı belirtilen işlemler; (*) işareti olup olmadığına bakılmaksızın SUT eki EK-2/C Listesindeki işlemler esas alınarak faturalandırılır. Bu sağlık kurumları; yanında (*) işareti olmayan işlemleri SUT eki EK-2/B veya SUT eki EK-2/C listelerinin hangisini esas alacaklarına ilişkin tercihlerini Ocak ve Temmuz aylarında MEDULA sisteminde belirteceklerdir.” uyarınca, 2013 yılı ikinci yarısı için üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularının MEDULA-hastane sistemi üzerinden faaliyet vermekte oldukları tüm branşlarda, branş bazında SUT eki Ek-2B veya Ek-2C listesi üzerinden faturalandırma yapabilmeleri için düzenleme yapılmıştır.

Bu itibarla,

· Faaliyet göstermekte oldukları branşlar için önceki dönemde fiyatlandırma yöntemi seçmiş olan sağlık hizmet sunucularında;
a) Branşta ödeme yöntem değişikliği yapılmak isteniyor ise, değişiklik istenen her bir branş için “Tesis tarihçe ” başlıklı bölümde “Geçerlilik tarihi” 01.08.2013 olarak girilerek istenen ödeme yöntemi (Ek-2B veya Ek-2C) güncellenmelidir.
b) Branş ödeme yönteminde 01.08.2013 tarihi itibari ile değişiklik yapılmaması halinde, bir önceki dönemde belirlenmiş olan ödeme yönteminden faturalandırma yapılmaya devam edecektir.
c) Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak yeni hizmet vermeye başlayacak olan veya üçüncü basamağa yükseltilen sağlık hizmet sunucuları için, bu seçimin yapılabilmesi için Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.
· Bu kapsamda yeniden yapılacak olan tercihler ile ilgili faturalandırma kuralları 01.08.2013 tarihinden itibaren alınan ilk takipler kapsamında uygulamaya alınacaktır.
· Branş bazlı seçim işlemlerinin 31.07.2013 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularına önemle duyurulur.