MEDULA Kullanım Kılavuzu Güncellendi

0
76
MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Medula Web Servisleri “MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (26.06.2018)” güncellemesi yayımlandı.

Kılavuz için: MEDULA Kullanım Kılavuzu -26.06.2018

Değişen Bölümler
Versiyon: 3.1.0
Yayınlanma Tarihi: 25.06.2018

1-Hizmet Kayıt işlemlerinde “b”- “Malign ve benign neoplazik değişiklikler nedeniyle çenesinin bir bölümünü veya tamamını kaybetmiş hasta veya kanser nedeniyle aşırı kilo kaybının olduğu vakalarda üç diş hekiminin oluşturduğu sağlık kurulu raporu var” özel durumu eklenmiştir. SUT 2.4.1 Diş tedavileri altındaki 3. Maddeye göre işlem yapmak için kullanılacaktır.

2- 23/06/2018 tarihli ve 2018/11769 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup, isteğe bağlı sigortalılar hariç primini kendi ödemek durumunda olan vatandaşlarımız, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereği 60 günü aşan prim borcu olması halinde; GSS prim borcu olup, borç süresi 60 günü geçen kişiler, (Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında primini kendi ödemesi gereken 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sigortalılar (Bağ-Kur) ile gelir testi yaptıran ya da yaptırmayan kişiler yer almakta olup, yabancılar ve isteğe bağlı sigortalılar yer almamaktadır.) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumları ile Üniversite Hastanelerinden 23.06.2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar ücret ödemeden yararlanabileceklerdir. Bahse konu kişilere provizyon alabilmek için ProvizyonGirisDVO istisnaiHal alanında 9 (BKK na göre Borçlular) gönderilmesi gerekmektedir. (provizyon tipi istisnai hal olmayacaktır) Vakıf Üniversiteleri ve Özel Hastaneler Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı dışında olup, bunlardan alınan sağlık hizmetlerinin tüm bedeli kişilerce ödenmeye devam edilecektir.