Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin Değiştirilen Maddeleri

Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin Değiştirilen Maddeleri