OHSAD Departman Toplantılarının ilki gerçekleşti

0
29

Derneğimizce sektörümüzün operasyonel düzeyde yaşadığı sorunları tekraren anlatmak, çözüm önerilerimizi paylaşmak ve sağlık tesislerinin fonksiyon/departman bazında yöneticilerinin katkı ve katılımı ile her hafta farklı bir fonksiyon/departmanı gündeme alınarak sorun ve çözüm önerilerimizi güncelleyerek bir rapor halinde ilgili mercilere iletmek amacıyla gerçekleştirilen departman toplantılarının ilki 6 Ağustos 2018 tarihinde yapıldı.

“Belediye İle İlgili Hizmetler – İmar Barışı” konu başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya çeşitli kurumlardan yöneticiler katıldı.

Toplantıda İmar Barışı mevzuatı kapsamında hastanelerin yapması gereken işlemler, aksayan yönleri ve çözüm önerileri hakkında görüşmeler yapıldı.

Yönetim Kurulumuzca, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulmasına karar verildi.

Konuya ilişkin gelişmeler web sayfamız üzerinden paylaşılacaktır.