Çarşamba
Mayıs, 22
Ana SayfaHaberlerÖzel Hastane 2018 Yılı Uzman Hekim Planlama Çalışması

Özel Hastane 2018 Yılı Uzman Hekim Planlama Çalışması

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Özel hastane 2018 yılı uzman hekim planlama çalışması hakkında duyuru yayımlandı.

Dokümanın aslı için: Özel Hastane 2018 Yılı Uzman Hekim Planlama Çalışması

Ek


T.C.
SAĞLlK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 54718026-045.99 …/…/2018
Konu: Özel Hastane 2018 Yılı Uzman
Hekim Planlama Çalışması

…………… VALİLİĞİNE

Bakanlığımız tarafından Özel Hastaneler için 2018 yılı hekim planlama çalışması yapılacaktır.

Özel Hastane mesul müdürleri tarafından anadal veya yan da uzmanlık branşlarından ihtiyaç sırasına göre üç adet kadronun SKYS’de açılmış olan “2018 yılı hastane ek kadro başvuru talebi” sekmesine 07.06.2018 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerektiğinin ilgili kuruluşlara bildirilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Doç. Dr. Mehmet GÜNDÜZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 2018 yılı özel hastaneler ek kadro ön başvuru talebi SKYS ekranları işlem süreçleri.
(4 sayfa)

DAĞITIM;
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlükleri)